Tôn sư Khangser Rinpoche đã giảng pháp cho nhóm Phật tử Mông Cổ tại miền bắc Ấn Độ vào ngày 08/04/2024.