Khangser Rinpoche giảng dạy hai ngày về rèn luyện tư duy với các buổi hỏi đáp tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 22 tháng 10 năm 2022.