Chúng ta thường nói về cái “Tôi”, nhưng khi cố gắng tìm kiếm cái “tôi” mà ta vẫn đang yêu mến và bảo vệ ấy, ta thật chẳng thể tìm ra. Cái “tôi” trông thật giả tạo và không thể hiểu được. Lấy ví dụ như:

  1. Bạn đang đi trên bờ vực thẳm, nỗi sợ trong tâm mình bảo rằng “tôi sẽ rơi xuống”, lúc này cái “tôi” là thân người mình.
  2. Khi bạn nói rằng “tôi đang mệt mỏi”, lúc này cái “tôi” vừa ám chỉ thân người lại vừa là cảm xúc.

~Khangser Rinpoche~