Sự hiểu biết kỹ lưỡng về nghiệp chướng mang đến cho chúng ta rất nhiều cách để giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Khoảng tám năm trước tôi bị đau bụng kinh, và bác sĩ nói với tôi rằng điều trị sẽ cần uống thuốc trong chín tháng, và tốt nhất là nên nghỉ ngơi trong hai tháng mà không cần dạy học. Hóa ra, sau một tuần nghỉ ngơi, tôi lại tiếp tục giảng dạy tại Tu viện Sera. Tôi cho rằng bệnh tật của tôi có thể là kết quả của một điều gì đó tôi đã làm sai trong một kiếp trước, nhưng không đổ lỗi cho người khác hay kiếp trước của tôi.

~Khangser Rinpoche~